PostHeaderIcon Enzo Perin

Enzo Perin, Opole 2010 from Miasto Plener on Vimeo.

 

Urodzony 18 wrze?nia 1970 roku Bremen (Niemcy).
W latach 1996 – 2002 studiowa? na Akademii Sztuk Pi?knych w Bremen film oraz nowe media. 

W trakcie swojego studiów na Akademii Sztuk Pi?knych w Bremen odby? kurs projektowania graficznego u Prof. Wolfganga Schmitza oraz kurs nowych medii u Prof. Petera Rei.  W ramach specjalizacji – historia mediów odbywa? kursy w pracowni Prof. J.F. Guitona.

Enzo Perin zajmuj? si? malarstwem, fotografi?, dokumentacj?, wideoartem, performance  oraz instalacjami video – przestrzennymi. 

Dotychczas realizowa? swoje prace w Brazylii, Anglii, Francji, Indiach, W?oszech, Polsce, USA oraz w Niemczech. 

Od 1998 roku ?yje oraz tworzy w Berlinie. 


Kilka s?ów artysty o wideo stworzonym w ramach projektu Miasto – Plener w Opolu 2010:

Kiedy zosta?em zaproszony do udzia?u w plenerze w Opolu, przyjecha?em tu z zamiarem stworzenia artystycznego wideo za pomoc? którego chcia?em odda? swoje odczucia, wra?enia oraz spostrze?enia w postaci „Wideo – pami?tnika

Z obrazów, d?wi?ków, brzmie?, muzyki oraz przypadkowych spotka? powsta? wideo – kola?, z pomoc? którego próbuje opisa? mój pobyt w Opolu , który sp?dzi?em wspólnie z artystami z Polski i Czech. 

Linki do prac Enzo Perin:

Homepage: www.perin.de
YoutubeChannel: http://www.youtube.com/user/lichtraumberlin
Galerie: http://www.galerie-glass.de/Galerie_Glass/Perin,_Enzo,_Bilder.html

Kontakt:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it