PostHeaderIcon Jakub Jansa & Pavla Sobotova

Jakub Jansa & Pavla Sobotova, Opole 2010 from Miasto Plener on Vimeo.

 

 

Pavla Sobotová

- studiuje film, teatr i medioznawstwo  na Uniwersytecie w O?omu?cu

- 2006 - 2008 by?a cz??ci? niezale?nego teatru - gra?a w: Va?enę hlavy, Sci-Fiction, Podzimni hra, etc

- 2008 bra?a udzia? w projekcie mi?dzynarodowym: Earth- Spanish, German and Czech performance

- 2009 pomaga?a przy realizacji filmu Overstepped treshold

- Pasj? Pavli jest film dokumentalny


Jakub Jansa

- to twórca/obserwator w dziedzinie nowych mediów i grafiki

- studiuje Nowe Media w Ostrawie

- zajmuje si? równie?: komiksem 3D opartym na pracach Daniil Charms, Komiksem eksperymentalnym np. Neverlost, re?yserowaniem  np. film Overstepped threshold i Vjingiem.

- obecnie Jakub przygotowuje film o dziwnym Kolekcjonerze

Linki:

http://www.jansajakub.tumb lr.com/