plunge from Mateusz Choróbski on Vimeo.

 

 

MATEUSZ CHORÓBSKI urodzi? si? 6 kwietnia 1987 roku.

W latach 2006-2008 studiowa? na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu ?l?skiego

Od roku 2008 jest studentem Wydzia?u Komunikacji Multimedialnej ze
specjalno?ci? Fotografia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Zajmuje si? fotografi? i video, cz?sto konstruuj?c swoje prace w
oparciu o gest i symbol.

Video PLUNGE powsta?o podczas projektu MIASTO PLENER.

Do?wiadczenie procesu twórczego, który sta? si? na tyle absorbuj?cy a
wr?cz wyczerpuj?cy znacznie wp?yn??o na przebieg realizacji.